Susanna-.jpg

Utdanning

Psykologi – Universitetet i Tromsø og University of North Dakota, USA

Fullført videreutdanning i kognitiv terapi

Under videreutdanning i dynamisk korttidsterapi (ISTDP)

Praksis

Susanna har erfaring innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid, samt kortvarige og intensive behandlingstilbud. Hun har erfaring med å jobbe med barn, ungdom, og voksne. Susanna har stor interesse for terapeutisk arbeid, og er fleksibel i bruk av terapeutisk tilnærming. Hun er opptatt av å tilpasse behandlingen ut i fra hva klientene har behov for og tilbakemeldingene de gir. Susanna tilbyr timer på kveldstid.

Avdeling: Drammen