JARAN OLSEN,

PSYKOLOG

Utdanning

Psykologi - UiB

Under videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi

Praksis

Som tidligere buddhistmunk har Jaran har dyp og bred erfaring med mindfulness. Dette er en metode for å bli kjent med egne følelser, behov, kropp og verdier, samt for å få bedre innsikt i hva som fører til tilfredshet i livet. Som pyskolog bruker han en emisjonsfokusert tilnærming. Denne terapiformen oppleves som svært effektiv i behandling av en rekke av de vanligste psykiske plagene; selvfølelseproblematikk og depresjon, diverse angsttilstander, relasjons- og tilknytningsvansker.

Avdeling: Egertorget, Oslo

 
 

Synergi Helse Medisinsk Senter