FLORANNE VAN DEN BROEK,

Psykologpraktikant og fysioterapeut

Utdanning

Fysioterapi - Enschede, Nederland

Psykologi, retning klinisk -  UiB, Bergen og

UvA, Amsterdam

Praksis

Med Florannes bakgrunn i fysioterapi og psykologi har interessen på en naturlig måte gått til samspillet mellom kropp og psyke. På en psykiatrisk poliklinikk i Amsterdam jobbet hun mye med mennesker plaget av angst og depresjon, hvorav mange også utviklet kroppslige plager som utbrenthet og utmattelse. Hun er autorisert psykolog i Nederland og er nå i påvente av norsk autorisasjon. Floranne har erfaring med kognitiv atferdsterapi (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR). Som fysioterapeut har hun erfaring i behandlingen av muskel-/skjelettplager og nevrologiske tilstander. Hun er tidligere fotballspiller på høyt nivå, noe som har ført til at hun også har erfaring med idrettsskader.

Avdeling: Ullevål

 
 

Synergi Helse Medisinsk Senter