Avvikling av samarbeid og nytt fastlegekontor

Synergi helse og fastlegene som har vært tilknyttet kontoret ved Synergi Helses medisinske senter på Ullevål stadion, har bestemt seg for å avvikle samarbeidet. Fastlegene Ellen C. Heider, Lis-Merete Barlag og John Egeland Bøgh Bekkenes vil starte opp eget legesenter i samme nærområde.

I uke 37 har de kontor ved Ullevål Hageby legesenter.

Fra og med uke 38 har de nye kontorer på Ullevål stadion, oppgang F.

Ny adresse: Stadion Medisinske Senter AS, Sognsveien 75F, 0855 Oslo.

Time bestilles på telefon 22 23 23 33