Behandlingstilbud


AllmennLege

Vi har private allmennleger som gjør det samme som fastleger, men har kortere ventetid og fungerer som legevakt for barn og voksne. Legene har også sertifiseringer for å utføre helsesjekker for offshore og sjømann. Du trenger ikke henvisning for å bestille legetime hos oss. Våre leger tilbyr også online konsultasjoner. Les mer om våre leger her.

Psykologi

Stadig flere oppsøker psykolog for å ha en kompetent samtalepartner der utfordrende aspekter ved arbeidsliv eller privatliv kan drøftes. Våre psykologer har ulik bakgrunn og benytter forskjellige behandlingsmetoder. Våre psykologer kan du lese om her.

Fysioterapi

Fysioterapeuter forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og nedsatt fysisk funksjon. En grundig anamnese og fysisk undersøkelse er utgangspunktet for et effektivt behandlingsforløp. Hos oss får du som regel time hos fysioterapeut innen 1-2 dager. Les mer om våre fysioterapeuter her.


KIROPRAKTIKK

En kiropraktor har kompetanse innen diagnostisering og behandling av plager i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Som kiropraktor er man autorisert helsepersonell og fungerer som primærkontakt. Våre kiropraktorer kan du lese om her.

OSTEOPATI

Osteopati er en alternativ behandlingform ved muskel-/skjelettplager. Osteopater har en helhetlig tilnærming til fysiske symptomer og behandler ofte flere kroppsdeler enn der smerten sitter. Dette kan fjerne årsaken til problemet. Les mer om våre osteopater her.

ERNÆRINGSFYSIOLOGi

Ernæringsfysiologer har kompetanse innen hvordan mat og drikke påvirker kropp og helse. Med Bachelor i Ernæringsfysiologi er man en dyktig kostholdveileder. Som klinisk ernæringsfysiolog har man en mastergrad og beskyttet tittel. Dermed kan man utrede, diagnostisere og behandle kostholdsrelaterte sykdommer. Våre ernæringsfysiologer kan du lese om her.


IDRETTSFYSIOLOGI

Idrettsfysiologer har kompetanse på sammenhengen mellom fysiologiske prosesser i kroppen og fysisk aktivitet / trening. Man tester f.eks. kroppens oksygenopptak, laktatverdier og makspuls, samt vurderer teknikk og arbeidsøkonomi. Deretter kan man sette opp treningsprogram og veilede med mål om å bedre fysiske prestasjon. Les mer om vår idrettsfysiolog her.


Har du helseforsikring?

Den kan du bruke hos oss. Vi har avtale med de fleste forsikringsselskaper som gjør at du selv slipper å legge ut for behandlingen.  Vi gjør oppmerksom på at det er ditt ansvar å ikke overstige antall bevilgede behandlingstimer.